W ciągu czterech tygodni października br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Unii zmniejszyła się o 7 EUR/100 kg.

W ostatnim tygodniu tego miesiąca wyniosła ona nieco ponad 176 EUR/100 kg wobec 182,65 EUR/100 kg cztery tygodnie wcześniej. Kontynuacja spadkowej tendencji cenowej była wynikiem sezonowej nadwyżki podaży zwierząt na rynku Wspólnoty.

Największą miesięczną dynamikę spadku cen spośród czołowych producentów wieprzowiny w UE zanotowano we Włoszech (-7,2 proc.), w Hiszpanii (-5,0 proc.), we Francji (-4,7 proc.) oraz w Niemczech (-4,5 proc.) i Holandii (-3,4 proc.).

W Polsce w ostatnim tygodniu października br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny obniżyła się o 3,3 proc. w stosunku do początku tego miesiąca i wyniosła 176,51 EUR/100 kg. Ceny reprezentatywne wieprzowiny wzrosły jedynie w Irlandii (+1,6 proc.) oraz w Finlandii (+0,2 proc.), natomiast w Danii i na Malcie pozostały na niezmienionym poziomie. W październiku br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Wspólnoty była o 5,5 proc. niższa niż w tym samym miesiącu przed rokiem.

Trzeba jednak wspomnieć, że osiągnęła ona (cena) jednocześnie jeden z najwyższych poziomów dla tego miesiąca w ciągu ostatniej dekady.