Na Cyprze oraz na Malcie ceny utrzymały się na stałym poziomie. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się w tym okresie na poziomie 140,10 EUR/100 kg, czyli była o 1,8 proc. niższa niż w październiku br.

W pierwszym tygodniu grudnia w dalszym ciągu obserwowano spadkową tendencję na wspólnotowym rynku wieprzowiny. Wszystko wskazuje na to, że utrzyma się ona do końca br., a także w pierwszych tygodniach nowego roku.

Wyhamowanie eksportu tego gatunku mięsa z Unii do niektórych odbiorców azjatyckich może przyczynić się do pogorszenia notowań wieprzowiny na rynku Wspólnoty.

Jak podaje FAMMU/FAPA - w listopadzie br. największą miesięczną dynamikę spadku cen wśród krajów Wspólnoty zanotowano w Estonii (-6,1 proc.), na Łotwie (-4,8 proc.), w Rumunii (-4,6 proc.), Hiszpanii (-4,3 proc.), na Litwie (-4,2 proc.), w Polsce (-3,9 proc.), Wielkiej Brytanii (-3,4 proc.), Bułgarii (-3,2 proc.), na Słowacji (-2,7 proc.), w Irlandii (-2,6 proc.), Czechach (-2,4 proc.), Grecji (-2,2 proc.), Luksemburgu (-1,7 proc.), na Węgrzech (-1,6 proc.), we Francji (-1,6 proc.), w Portugalii (-1,5 proc.), w Niemczech (-1,3 proc.) oraz w Szwecji (-1,2 proc).

W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w listopadzie br. kształtowała się na poziomie 139,01 EUR/100 kg, tj. była o około 1 proc. wyższa od średniej ceny dla całej Wspólnoty.

Źródło: FAMMU/FAPA.