Polsus przygotowuje oddzielny program wsparcia dla krajowej produkcji świń pt. Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030 r.

Na potrzeby realizacji tego projektu zostało powołane konsorcjum, w skład którego  wchodzą: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus (lider) oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i Związek Polskie Mięso.

Jak poinformował nas dr Tadeusz Blicharski, dyrektor biura Polsus – spotkanie przedstawicieli konsorcjum, w celu ustalenia konkretnych zagadnień i planu działania odbędzie się 12 lutego br.  Wtedy postaramy się przedstawić wytyczne krok po kroku.

Jeżeli chodzi o  możliwość uzyskania jakiegokolwiek wsparcia finansowego do utrzymywanych loch w stadzie na razie wydaje się to niemożliwe. – Już wcześniej staraliśmy się o takie wsparcie w Ministerstwie Rolnictwa. Jednak na uzyskanie takich pieniędzy nie ma szans – dodaje dr Blicharski.

Realizowany  projekt jest  finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i ma na celu  opracowanie wytycznych dla rozwoju branży trzody chlewnej na najbliższe lata.