Celem programu jest odciążenie środowiska i lepsza ochrona ludności przed zapachami chlewni. Na przykład firmy, które są bardzo blisko dzielnicy mieszkalnej, otrzymałyby ofertę finansową w celu zmniejszenia pogłowia lub rezygnacji z produkcji.

W „ciepłym uzdrowieniu”, które rozpoczęło się w listopadzie 2019 r., uczestniczy 407 niderlandzkich ferm świń. Wśród nich jest 176 ferm tuczników, 133 fermy hodowlane i 80 ferm w cyklu zamkniętym.
Rząd niderlandzki przekazał 180 milionów euro dla rolników, którzy rezygnują z działalności. Pieniądze zostaną przeznaczone na wykup praw produkcyjnych trzody chlewnej i umożliwienie wypłat odszkodowań. Gospodarstwa, które chcą uczestniczą w programie posiadają łącznie 910 650 praw do produkcji trzody chlewnej.

Prawo do produkcji odpowiada tucznikowi lub 2,8 prosięcia. Całkowita liczba praw do produkcji w Holandii wynosi 8,7 miliona. Gdyby wszystkie firmy deklarujące chęć zaniechania produkcji, faktycznie zaprzestałyby jej, odpowiadałoby to udziałowi w prawach do produkcji w wysokości 10,5 procent.

Zdaniem specjalistów w wyniku programu prawdopodobnie zniknie więcej miejsc dla loch niż miejsc tuczu, a eksport prosiąt z Niderlandów spadłby o 15 procent. Obecnie roczny eksport prosiąt oceniany jest na około 6 milionów.