Ilość świń ubita w ubiegłym roku w  Niemczech była o ponad 5 proc. większa niż w 2007 r. Średnia cena skupu świń w 2008 r., łącznie w klasach od E do P, wyniosła tam 1,54 euro i była wyższa o 22 centy niż zanotowana w poprzednim roku.

Ta różnica wyrażona w procentach, to wzrost o 16,6 proc., który w dużej częsci musiał zostać przeznaczony przez producentów świń na rekompensatę zwiększających się kosztów. Średnia masa ciała ubijanych świń w poprzednim roku wyniosła 93,9 kg.

ZMP/farmer.pl