Przy namaczaniu paszy odsadzeniowej wodą można unieczynnić niektóre substancje aktywne takie jak np.: witaminy rozpuszczalne w wodzie.

- Podawanie prosiętom po odsadzeniu paszy w postaci płynnej jest możliwe (prosięta lubią pobierać pasze w takiej postaci) ale tylko z zachowaniem higieny. Należy pamiętać o tym, że pasza o wysokiej zawartości białka szybko się psuje. Dlatego najczęściej stosowany system żywienia prosiąt odsadzonych to żywienie na sucho paszami sypkimi – mówi Paweł Bortacki, dyrektor regionalny Sano.