Bigard lider przemysłu mięsnego we Francji postanowił przetestować wpływ braku kastracji knurów na późniejszy zapach wieprzowiny.

Grupa pracowników jednego z zakładów mięsnych należących do Bigard została przeszkolona do wykrywania zapachu knura w tuszach. Próbą zostało objętych 4800 młodych świń w tym było jedynie 750 wykastrowanych samców. Na koniec tusze z tych zwierząt zostały poddane ocenie wykwalifikowanych pracowników.

Zapach knura został wykryty u 4 proc. tusz spośród niekastrowanych samców. Tusze zakwalifikowane w teście jako „śmierdzące” zostały przekierowane na produkcję szerokiej gamy wyrobów wędliniarskich, które również później były testowane przez grupę konsumentów.

Do tej grupy mięsa w trakcie przetwórstwa dodano od 50 proc. do nawet 80 proc wieprzowiny, która pochodziła od samic. Mimo tego, po wytworzeniu wędlin ich smak i zapach nadal był nie do zaakceptowania przez grupę kontrolujących je konsumentów.