Drugi tydzień lutego wita nas kolejnym wzrostem cen skupu tuczników. Według cotygodniowej sondy prowadzonej przez redakcję „farmer.pl” w kilkunastu skupach na terenie całego kraju, średnia cena żywca wieprzowego to obecnie 3,68 zł/kg netto, a tuczników ocenionych w klasie E - 5,22 zł/kg netto. W porównaniu z minionym tygodniem, ceny skupu wzrosły odpowiednio 8 groszy w przypadku żywca, oraz 12 groszy w przypadku tuczników ocenianych poubojowo.

Z naszej sondy wynika, że ceny wahają się w dość szerokich granicach. Są w kraju skupy które za żywiec płacą 3,90 zł netto są jednak i takie w których cena skupu wynosi 3,40 zł/kg netto. Duże wahania cen występują także w przypadku tuczników poddanych ocenie poubojowych. W jednym ze skupów rolnicy za kilogram tucznika mogą otrzymać nawet 5,50 zł netto, są jednak i takie w których cena nieznacznie tylko przekracza 5 zł.

Czy są szanse na dalsze podwyżki? Według pracowników skupu nie da się ich wykluczyć, jednak nie należy być również nadmiernym optymistą. Jeżeli podwyżki nastąpią nie będą znaczne. Nie należy się natomiast spodziewać w najbliższym czasie spadków cen.