Pierwszy tydzień września nie przyniósł praktycznie żadnych zmian poziomu cen skupu świń. W większości zakładów z którymi kontaktuje się nasza redakcja ostatnie zmiany poziomu cen skupu tuczników miały miejsce pod koniec pierwszej dekady lipca – blisko dwa miesiące temu. Ceny skupu żywca wieprzowego, jak i świń sprzedawanych w wadze bitej ciepłej są identyczne jak w zeszłym tygodniu: za żywiec skupu płacą średnio 4,89 zł/kg netto, a za półtusze ocenione poubojowo w klasie E – 6,50 zł/kg netto. Zdaniem przedstawiciel skupów, brak jest obecnie sygnałów, mogących świadczyć o rychłej zmianie poziomu cen.

Niestety optymizm producentów burzą niepokojące sygnały dochodzące ze wschodniej części kraju. Wczoraj potwierdzono kolejne, dziewiętnaste już ognisko afrykańskiego pomoru świń. Prawdopodobnie nie ostatnie. Mimo więc, że obecnie obowiązujące ceny zapewniają rolnikom opłacalność produkcji, wciąż nie są oni spokojni o swoją przyszłość.