Średnia cena w Polsce, za jaką skupowano mięso wieprzowe wg. klasyfikacji EUROP, wynosiła dla klasy E 5,51 zł/kg (07-13.03.2011 r.). Wartość ta była o 1,09 proc. wyższa niż w pierwszym tygodniu marca br. oraz o 4,72 proc. wyższa niż średnia cena klasy E w 2010 r.

Najwyższa cena za mięso wieprzowe wg. klasyfikacji EUROP była w środkowowschodnim regionie Polski i była równa 5,60 zł/kg. Również cena żywca w tym regionie cechowała się najwyższą wartością, wynosiła 4,27 zł/kg.