Liczenie dzików odbędzie się w dniach 21-22 października br. Działanie to ma na celu oszacowanie populacji dzików w Wielkopolsce, co jest niezbędne do zaktualizowania planów odstrzału tych zwierząt. Ustabilizowanie wielkości populacji dzików ma za zadanie ograniczenie ryzyka przenoszenia przez te zwierzęta wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza akcja liczenia dzików zostanie przeprowadzona poprzez pędzenia próbne, na wybranych obszarach nadleśnictw. W działaniu wezmą udział przedstawiciele nadleśnictw, kół łowieckich, organów samorządowych i straży pożarnej.

Jak informują służby leśne działania nie będą prowadzone na terenach pól uprawnych, może się jednak zdarzyć, że pędzone zwierzęta mogą szukać schronienia na gruntach rolnych, co pociągnąć może za sobą ewentualne straty. Szczególnie zagrożone są plantacje kukurydzy.