Kilka dni temu pisaliśmy o tym jak szkodliwe dla trzody chlewnej może być stosowanie wysokich dawek świeżego ziarna zbóż. Jednak niewielu rolników może pozwolić sobie na to, by ziarno z tegorocznych zbiorów stosować dopiero po okresie kilkutygodniowego składowania. Dlatego wiele firm paszowych umieszcza w swojej ofercie produkty umożliwiające wykorzystania ziarna zbóż, bezpośrednio po zbiorze.

W mieszance białkowo – energetycznej SUPREMUS TU 15/10 DIGEST oferowanej przez Trouw Nutrition, zastosowano dodatek specjalnych enzymów, które ograniczają szkodliwość świeżego ziarna zbóż. Jednocześnie związki te poprawiają rozkład trudno strawnych frakcji włókna dzięki czemu uzyskać można lepsze wykorzystanie paszy. Producent rekomenduje zastosowanie tego koncentratu szczególnie w mieszankach zawierających wysokie udziały pszenżyta i żyta.

Ponadto SUPREMUS TU 15/10 DIGEST zawiera dodatek betainy, która chroni organizm zwierząt przed skutkami stresu cieplnego który nierzadko występuje w miesiącach letnich. Optymalne zbilansowanie aminokwasów gwarantuje osiągnięcie zadowalających przyrostów, poprawę wykorzystania paszy i wysoką mięsność zwierząt.

SUPREMUS TU 15/10 DIGEST przeznaczony jest do stosowania w całym okresie tuczu (30 – 110 kg). W pierwszej fazie wzrostu zalecany udział produktu w mieszance paszowej to 15 proc., natomiast pod koniec tuczu należy zastosować 10-cio procentowy udział omawianego produktu. Średnia cena detaliczna mieszanki to 2,7 zł/kg netto.