Stosowany przez chiński rząd skup interwencyjny wieprzowiny na krajowym rynku działa na rynek i osiąga postawione cele. Ostatnie, czerwcowe transze, znacząco podniosły cenę mięsa i żywca, co poprawiło rentowność rolników i przetwórców. Dla wszystkich jest jednak jasne, że model oparty na interwencjonizmie państwowym nie jest docelowy, a przejściowy. Nie ma jednak decyzji, że chiński rząd zrezygnuje z tego narzędzia w przyszłości.

Obecna sytuacja na rynku

Zebrane przez chińskie ministerstwo rolnictwa dane z czterystu rynków hurtowych w Chinach wskazują, że średnia krajowa cena prosiąt w drugim tygodniu sierpnia bieżącego roku wyniosła 44,68 CNY/kg (29,93 PLN), co oznacza spadek o 0,6% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost o 13,3% rok do roku. Średnia cena prosiąt w północnych Chinach była wyższa i wyniosła 49,79 CNY/kg (33,35 PLN), a w południowo-zachodnich Chinach była niższa i wyniosła 33,24 CNY/kg (22,27 PLN).

Z kolei średnia krajowa cena żywca wieprzowego wyniosła 21,52 CNY/kg (14,41 PLN), co oznacza spadek o 0,7% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost o 39,2% rok do roku. Średnia cena żywca wieprzowego w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 23,26 CNY/kg, podczas gdy w północno-wschodnich Chinach była niższa i wyniosła 20,59 CNY/kg (13,79 PLN).

Średnia krajowa cena wieprzowiny wyniosła 33,75 CNY/kg (22,61 PLN), co oznacza spadek o 0,5% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost o 31,5% rok do roku. Średnia cena wieprzowiny w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 37,21 CNY/kg (24,93 PLN), zaś w północno-wschodnich Chinach była niższa i wyniosła 31,44 CNY/kg (21,06 PLN).

Ceny u przetwórców

Ceny wyglądają inaczej w zakładach przetwórczych. Wiosenne skupy interwencyjne podniosły ceny w każdym segmencie produkcji, ale największe skoki odnotowano u przetwórców. W efekcie akcji państwowych zakupów na rynku wystąpiła mniejsza podaż. W efekcie tego cena hurtowa mięsa wieprzowego u producenta, na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku, wzrosła z 25,64 CNY/kg (17,17 PLN) do 32,52 CNY/kg (21,78 PLN) (trend cen patrz wykres).

Obecnie ceny u producentów maleją, ale nie jest to ostry spadek. Analitycy podkreślają, że obecnie zdolność produkcyjna żywca wieprzowego powróciła do normalnego poziomu i nie ma żadnych podstaw do ostrego wzrostu cen z tego powodu.

CenaWieprzowiny.jpg
CenaWieprzowiny.jpg

Eksperci podkreślają, że choć Chiny w zakresie wieprzowiny są samowystarczalne produkcyjnie, to rynek jest pod presją globalnych cen zbóż. Przewidują, że element kosztu pasz będzie czynnikiem podnoszącym cenę w trzecim i czwartym kwartale, choć z uwagi na zapasy zbóż oraz dobre wyniki tegorocznych żniw nie będzie mieć on charakteru szokowego.