Trudna sytuacja producentów trzody w związku z ASF oraz problemy z depopulacja dzików to tematy przewodnie na ostatnim posiedzeniu (20 stycznia) wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w Olsztynie. Zwołał je Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki na wniosek Jerzego Koronowskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Jak czytamy na fejsbukowym profilu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: „Sytuacja producentów trzody chlewnej w związku z występowaniem nowych przypadków ASF u świń i dzików w województwie warmińsko-mazurskim jest tragiczna. Dotyczy to zwłaszcza powiatów iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego oraz ostródzkiego, gdzie w związku z wystąpieniem nowych przypadków choroby u świń oraz objęciem tych powiatów strefą ograniczeń III, w najtrudniejszym momencie zablokowanych przed sprzedażą było tam aż 190 tysięcy sztuk świń w ponad 700 gospodarstwach”.

Z danych przedstawionych na posiedzeniu sztabu kryzysowego wynika jednak, że koła łowieckie w regionie nie zrealizowały planowanych w ubiegłym roku odstrzałów. „Realizacja odstrzału sanitarnego dzików w 2021 roku ukształtowała się na poziomie tylko 63%, w związku z czym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobligował Wojewodów i Powiatowych Lekarzy Weterynarii do wydania nowych rozporządzeń nakazujących dalszą realizację odstrzału sanitarnego w ramach wartości przyjętych do zredukowania w 2021 roku. Sytuacja jest na tyle poważna, że działania zmierzające do depopulacji dzików muszą być realizowane priorytetowo” – informuje rolniczy samorząd.

W spotkaniu u Wojewody wzięli udział przedstawiciele Zarządów Okręgowych PZŁ, a także Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych gospodarujących na terenie województwa. Myśliwi i leśnicy zapewnili o pełnej mobilizacji do wykonywania odstrzałów – donosi regionalna izba.
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował z kolei o wykryciu kolejnych ognisk ASF u dzików, potwierdzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym–PIB w Puławach. Padłe lub odstrzelone chore dziki odnotowano w powiatach iławskim, nowomiejskim, olsztyńskim, działdowskim i braniewskim.