Przez dziesięciolecia na temat stosowania ziarna żyta w żywieniu zwierząt - zwłaszcza trzody chlewnej i drobiu narosło wiele mitów. Zboże to jest niekiedy niemal demonizowane i przypisuje mu się wiele negatywnych cech wpływających na gorsze wyniki produkcyjne i słabszą kondycję zwierząt. Tymczasem współczesne wyniki badań wskazują, że ziarno nowoczesnych odmian żyta może być ważnym (niekiedy nawet podstawowym) składnikiem pasz dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. O mitach na temat żyta i sposobach na ich obalenie mówi w rozmowie z Farmer.pl Mariusz Kopeć z firmy KWS Lochow Polska: