Odsadzanie prosiąt od lochy jest jedną z najtrudniejszych faz w całym cyklu produkcji. Jest to czas kiedy prosięta narażone są na działanie wielu czynników stresogennych. Z dnia na dzień diametralnie zmienia się ich sposób odżywiania. Najczęściej oseski już w 1 – 2 tygodniu życia spożywają niewielkie ilości pasz treściwych, jednak w momencie odsadzenia, wciąż bardzo ważnym pożywieniem jest dla nich mleko lochy. W 4 tygodniu życia - bo w tym okresie najczęściej prowadzone są odsadzenia,  ich układ pokarmowy nie jest jeszcze w pełni gotowy do trawienia mieszanek treściwych, a zmiana sposobu żywienia jest dla prosiąt swego rodzaju „szokiem”.

To właśnie prawidłowe żywienie pełni główną rolę w profilaktyce zaburzeń okresu odsadzeniowego. Nie zapominajmy jednak, że zmiana sposobu odżywiania to nie jedyny stres, na który narażone są prosięta. Istnieją też inne czynniki które mogą przyczynić się do wystąpienia strat w okresie odsadzeniowym.

Bardzo ważnym czynnikiem jest zachowanie właściwego mikroklimatu odchowalni. Szczególną rolę pełni zachowanie właściwej temperatury. W czasie kilku dni po odsadzeniu następuje bowiem dość znaczny ubytek tkanki tłuszczowej, w skutek czego prosięta tracą więcej ciepła. Niedogrzane zwierzęta są bardziej podatne na infekcje bakteryjne wywołujące biegunki. Przez pierwszy tydzień po odsadzeniu temperaturę w odchowalni należy więc utrzymywać na poziomie około 28ºC. W późniejszym okresie można ją zmniejszyć do 24ºC. Nie mniej ważną rolę pełni właściwa wentylacja odchowalni. Niedostateczna wymiana powietrza prowadzi do podwyższonej wilgotności powietrza i wysokiej koncentracji odorów, co negatywnie oddziałuje na odporność prosiąt. Jednak i zbyt intensywna wentylacja jest groźna w skutkach – może prowadzić do wystąpienia przeciągów które w szybkim tempie skutkują wyziębieniem prosiąt i sprzyjają wystąpieniu biegunek.

Oczywiście tak jak w przypadku innych grup trzody chlewnej bardzo ważną rolę pełni utrzymanie wysokiego poziomu higieny odchowalni. Drobnoustroje obecne w pomieszczeniu mogą być wszak źródłem infekcji. Przed wprowadzeniem prosiąt należy dokładnie umyć i zdezynfekować podłogi, ściany i elementy wyposażenia pomieszczenia. Po przeprowadzonej dezynfekcji warto jest pobrać wymazy z powierzchni odchowalni celem poddania ich analizie mikrobiologicznej. Da nam to odpowiedź na pytanie czy zabieg rzeczywiście jest skuteczny.

Do czynników stresowych, na które narażone są prosięta po odsadzeniu, jest również walka o hierarchię w stadzie. W tym okresie następuje bowiem często łączenie ze sobą miotów, co może prowadzić do starć pomiędzy osobnikami. Walk tych oczywiście nie da się w pełni uniknąć, są bowiem naturalnym zachowaniem behawioralnym prosiąt. Aby jednak nie prowadziły do groźnych konsekwencji należy podjąć działania mające na celu złagodzenie ich przebiegu. Przede wszystkim należy przestrzegać zalecanej obsady zwierząt. Duże zagęszczenie prosiąt zwiększa ryzyko wystąpienia agresji. Należy także zapewnić zwierzętom swobodny dostęp do paszy i wody, tak aby nie powodować wśród nich dodatkowej konkurencji. Łączone mioty muszą cechować się zbliżoną masą ciała, tak aby prosięta miały szansę wzajemnie ze sobą konkurować.

Podjęcie tych działań nie zagwarantuje nam oczywiście bezproblemowego przebiegu odsadzeń. Wciąż są one bowiem krytycznym okresem w całym cyklu produkcji trzody. Bez zadbania o warunki panujące w odchowalni szansa na poprawę wyników odchowu jest jednak niewielka.