Według danych Eurostatu, eksport krajowej wieprzowiny w pierwszym kwartale roku był o 5 proc wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie z kraju wyjechało ponad 104 tys. ton świeżej / mrożonej wieprzowiny. Główne rynki zbytu to Włochy (- 9 proc.), Niemcy (+ 28 proc), USA (+ 34 proc.) i Hong – Kong (+55 proc.)

Niewielkie to jednak pocieszenie. Polska wciąż pozostaje importerem wieprzowiny. W omawianym okresie import świeżego / mrożonego mięsa wieprzowego zwiększył się w naszym kraju o 4 proc. i wynosi obecnie ponad 170 tys. ton. Do kraju przywozimy zatem znacznie więcej wieprzowiny niż sprzedajemy. Najwięcej wieprzowiny sprowadzamy z Belgii, Niemiec, Danii i Holandii.