Przy zajmowaniu się zagadnieniem wentylacji w chlewni należy zwrócić uwagę, aby przy montowaniu systemu wentylacyjnego zachować odpowiednie parametry atmosfery w chlewni, czyli wilgotność, temperaturę a także ilość odprowadzanego dwutlenku węgla w stosunku do wielkości obsady zwierząt.

Brak należytej ilości świeżego powietrza w mocny sposób rzutuje na obniżenie dobrostanu zwierząt, upośledza procesy fizjologiczne świń oraz obniża wyniki produkcyjne stada. Dodatkowo często dochodzi do podtruć tuczników spowodowanych zbyt dużym stężeniem amoniaku w pomieszczeniu.

Wymiana powietrza sterowana przez prawidłowo działającą wentylację w tuczarni powinna w zimie wynosić 15 m3/h/szt. Natomiast latem parametry wymiany powietrza powinny wzrosnąć nawet do 80 m3/h/szt.

Rolnicy powinni się również zabezpieczyć na wypadek awarii elektronicznie sterowanej wentylacji oraz ewentualnych przerw w dostawach prądu. Tym wypadkom można zapobiec, uzupełniając instalację o tzw. moduł awaryjny, który w razie niespodziewanych przerw w pracy wentylacji informuje rolnika, wysyłając esemesa na telefon komórkowy, lub włącza syrenę alarmową w chlewni. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed nagłymi wypadkami i ewentualnymi stratami.