Chodzi o zwiększenie środków na odszkodowania i rekompensaty dla rolników, którzy złożyli oświadczenia, iż nie spełnią nowych, bardziej rygorystycznych zasad bioasekuracji. Rolnikom tym przysługują odszkodowania za ubój świń oraz rekompensata za rezygnację z chowu trzody chlewnej do końca 2018 r.

Projektowana zmiana ustawy przewiduje podniesienie puli środków na lata 2017 i 2018. Dotychczas na bieżący rok przewidziano wydatki na ten cel w wysokości 7 mln zł - na odszkodowania oraz 3 mln 658 tys. zł na rekompensaty - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ze względu na nowe przypadki ASF, strefa zagrożona, w której realizowany jest program bioasekuracji, została rozszerzona, co powoduje większe wydatki. Z oświadczeń złożonych do powiatowych lekarzy weterynarii wynika, że nakazem uboju objętych będzie 35,5 tys. świń. Projekt proponuje podniesienie kwoty na odszkodowania do 21,5 mln zł, a na rekompensaty - do 8 mln zł.

Resort rolnictwa wyliczył, że odszkodowanie za świnię średnio wyniesie 538 zł, a rekompensata będzie na poziomie 75 zł za sztukę. Przyjmując, że wydatki te obejmą 40 tys. świń, to na odszkodowania potrzebne jest 21 mln 520 tys. zł, a na rekompensaty 6 mln zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić kwoty rekompensat przyznane w 2015 i 2016 r.

W sumie programem bioasekuracji objęte jest 6071 gospodarstw, w których znajduje się ponad 280,2 tys. świń.

Konsultacje mają się zakończyć już w czwartek, ze względu na konieczność "niezwłocznego zapewnienia środków niezbędnych do sfinansowania odszkodowań i rekompensat zagwarantowanych w programie bioasekuracji".

Obecnie w Polsce jest już 83 ognisk afrykańskiego pomoru świń, ostatnie zostały wykryte w tym tygodniu.