Pod koniec lutego informowaliśmy Państwa o wstępnej zgodzie Komisji Europejskiej na ponowne zastosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Zmiany te miałyby dotyczyć tzw. krzyżowego skarmiania, co oznacza, że w żywieniu drobiu można będzie stosować mączki wieprzowe, a w żywieniu trzody chlewnej – drobiowe.

Jak takie zmiany wpłyną na rynek pasz i opłacalność produkcji trzody chlewnej?

- Jeżeli stosunek cenowo – jakościowy mączki drobiowej do cen śruty sojowej będzie korzystny – a jestem pewien, że będzie, surowiec taki będzie bardzo atrakcyjnym źródłem białka w żywieniu świń – mówi dr inż. Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zdaniem specjalisty, mączka mięsno-kostna będzie znacznie lepszym źródłem białka, niż poekstrakcyjna śruta sojowa:

- Ze względu na konieczność produkcji mączek monogatunkowych, a co za tym idzie wyższy koszt transportu, czy logistyki mączki nie będą zapewne już tak tanie jak dwadzieścia lat temu, będą pewnie też nieco droższe niż dostępne dziś mączki nawozowe. Jednak w porównaniu z białkiem sojowym produkty takie będą dużo bardziej atrakcyjne pod względem cenowym i żywieniowym. Będą one zawierały przynajmniej 15-20 proc. więcej białka, o wyższej wartości biologicznej (korzystniejszy skład aminokwasowy), a brak związków antyżywieniowych sprawi, że również ich strawność będzie wyższa niż białka sojowego – tłumaczy specjalista.

Nie oznacza to naturalnie, że mączki będzie można stosować bez ograniczeń:

- Nie ma na to szans, przy zbyt dużym udziale mączek mięsno-kostnych może bowiem dochodzić do zaburzeń funkcjonowania przewodu pokarmowego. Już dziś mamy problem z utrzymaniem wystarczającego poziomu włókna w paszy, a pamiętajmy że mączki drobiowe nie zawierają praktycznie w ogóle tego składnika. Druga rzecz to możliwe negatywne oddziaływanie zbyt wysokich dawek mączek na jakość mięsa. Analogicznie, tak jak jest to w przypadku mączki rybnej, również wysokie poziomy mączki drobiowej mogą negatywnie oddziaływać na właściwości sensoryczne tkanki mięśniowej, a przede wszystkim tłuszczowej. Czekają nas długie badania nad tą zależnością, od lat bowiem nikt nie analizował wpływu tego rodzaju pasz na jakość mięsa. Większość dostępnych badań pochodzi z lat 80 i 90, dotyczą one przy tym mączek mieszanych, nie monogatunkowych. Na początku będziemy opierać się na starych zaleceniach, nie mniej konieczne będą szczegółowe badania wyznaczające graniczne udziały mączki w diecie świń. Pewne jest, że nie zastąpimy w pełni śruty sojowej, niemniej wykorzystanie mączek znacznie zwiększy rolę krajowego białka i pozwoli na częściowe uniezależnienie naszej produkcji od importu białka sojowego – mówi dr Schwarz.

Kiedy pierwsze partie mączek mogą trafić na rynek?

- Wstępna zgoda Komisji Europejskiej nie stanowi aktu prawnego, natomiast nie sądzę, żebyśmy na możliwość skarmiania mączek musieli czekać kilka lat. W momencie, gdy pojawią się konkretne przepisy, potrzeba maksymalnie kilku miesięcy, by zakłady utylizacyjne przestawiły się z produkcji mączek mieszanych na mączki monogatunkowe. Obecnie większość zakładów produkuje mączki bez rozdziału gatunkowego, potrzebne będą zatem zmiany w gromadzeniu surowca, przetwórstwie i logistyce. Z drugiej strony wydaje mi się, że po wstępnej zgodzie Komisji, część zakładów już teraz pracuje nad tymi zmianami, czekając tylko na zgodę, aby mączki trafiły na rynek. Biorąc pod uwagę ich wartość paszową i cenę, szczególnie w kontekście ostatnich podwyżek ceny śruty sojowej, powodzenie tego produktu jest gwarantowane – podsumowuje dr Schwarz.

Jak dodaje specjalista, trudno oszacować czy krajowa produkcja mączki drobiowej w całości pokryje potrzeby produkcji trzody chlewnej, niemniej biorąc pod uwagę dużą skalę produkcji drobiu jest na to szansa.