Jak czytamy w piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, od końca minionego roku obserwowany jest gwałtowny spadek cen skupu trzody chlewnej. W tym okresie spadły one o około 12 proc. Nie brakuje ubojni skupujących żywiec wieprzowy w cenie 3,50 zł/kg, cena ta w żaden sposób nie pokrywa kosztów wyprodukowania kilograma żywca. Co gorsza brak obecnie przesłanek, mogących świadczyć o rychłej poprawie sytuacji koniunktury na rynku wieprzowiny. Bierze się to między innymi z ograniczeń eksportowych, które są bezpośrednim następstwem występowania w naszym kraju problemu afrykańskiego pomoru świń. Jednocześnie pomimo dużych spadków cen surowca, nie widać obniżek detalicznych cen wyrobów wieprzowych. Tym samym trudno liczyć na wzrost konsumpcji wieprzowiny, co pociągnęłoby za sobą większe zapotrzebowanie na surowiec.

Jak czytamy w piśmie wystosowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, nastroje producentów trzody chlewnej pogarszają nie tylko dramatycznie niskie ceny, lecz także duże wydatki, jakie czekają ich w związku z dostosowaniem gospodarstw do dłuższego terminu przechowywania nawozów naturalnych, co wiąże się z planowanym objęciem terenu całego kraju obszarem OSN. Już teraz wielu rolników zapowiada rezygnację z chowu świń, co odbije się negatywnie na całej gospodarce naszego kraju.