Obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików obejmuje 25 miejscowości w gminach: Pniewy i Szamotuły.

Na tym obszarze obowiązuje zakaz przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń, wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane, wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Obowiązuje też zakaz wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar, prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń, odłowu zwierząt łownych oraz obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru skażonego ASF.

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mają nakaz zgłaszania padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Szamotułach. W obszarze skażonym obowiązuje też zakaz polowań bez uzyskania jego zgody.

Choroba, choć jest groźna dla świń i dzików, nie przenosi się na ludzi.