W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku import mięsa wieprzowego wyniósł 243, 5 ton za 435, 3 mln euro – około 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku.

Natomiast średnia cena zakupu żywca wieprzowego w pierwszym półroczu 2009 roku była o około 27 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2008 roku.

Warto odnotować, żeczerwcu bieżącego roku po raz pierwszy od 2004 roku cena zakupu trzody chlewnej po przeliczeniu na wagę żywca przekroczyła poziom 5zł/kg. Ponadto cena rynkowa w Polsce była o 1, 7 proc. wyższa od średniej ceny dla całej Unii Europejskiej.

- W pierwszym półroczu bieżącego roku relacje cen zakupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta plasowały się w przedziale od 1: 14 i 1: 15 i były znacznie korzystniejsze niż w roku ubiegłym (relacja 1: 8 – granicą opłacalności chowu ). Obecny zaś poziom cen jest zachęcający do zwiększania chowu trzody, co jest również dobrą wiadomością dla polskich producentów zbóż, gdyż zapotrzebowanie na pasze rośnie – mówi Andrzej Kalicki Z Zespołu Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA.

Źródło: farmer.pl