Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji na rynkach rolnych m.in. planowanej interwencji na rynku wieprzowiny. Trudna sytuacja na rynku wieprzowiny spowodowana jest pogarszającą się opłacalnością z powodu niskich cen żywca i wysokich cen pasz. Na wniosek wielu ministrów, w tym polskiego ministra rolnictwa, Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu mechanizmu prywatnego przechowywania wieprzowiny. Ponadto powołana będzie grupa ekspertów, która w okresie luty- marzec wypracuje instrumenty regulacji rynku wieprzowiny w ramach wspólnej polityki rolnej. W Polsce sprawną realizację tych decyzji zapewni Agencja Rynku Rolnego.
Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące programów, które kształtują wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe, a wśród krajów UE Polska jest liderem w ich realizacji. Programy „Szklanka mleka" i „ Owoce w szkole" cieszą coraz większym zainteresowaniem , wydatki na ich realizację rosną, a podstawowe założenia programów wdrażane są na coraz większą skalę.
Omówiono także udział polskich producentów w działaniach promocyjnych, zarówno finansowanych przez UE, jak i prowadzonych samodzielnie przez branżę. Agencja, dysponując różnorodnymi instrumentami wspierania działań promocyjnych, jest cennym partnerem dla grup producentów i organizacji branżowych zrzeszających producentów oraz przetwórców.