Ceny wieprzowiny w 39 tygodniu 2007 r. w UE

(24 – 30.09.07)

Kraj

Tuczniki

Różnica do tyg. ubiegłego

Jednostka

Francja

1,17

- 0,01

€/kg tuszy

Niemcy

1,44

0

€/kg tuszy

Holandia

1,37

- 0,01

€/kg tuszy

Holandia

1,08

- 0,01

€/kg żywca

Dania

1,22

0

€/kg tuszy

Belgia

1,37

- 0,02

€/kg tuszy

Portugalia

1,96

- 0,04

€/kg tuszy

Hiszpania

0,94

- 0,03

€/kg żywca

Włochy

1,14

- 0,04

€/kg żywca

 

Prosięta

 

 

Holandia

16

0

€/szt 23 kg

Hiszpania

14

- 1,5

€/szt 18 kg

Źródło: Agrodigital