Złoży się na to przede wszystkim zwyżka produkcji w kilku państwach członkowskich: w Niemczech, Polsce i Hiszpanii. Produkcja w „starych” krajach Wspólnoty zwiększy się o 0,3 proc. i wyniesie 205,2 mln sztuk świń. Sytuacja na rynku wieprzowiny Unii Europejskiej jest oceniona na podstawie ceny referencyjnej. Działania interwencyjne mogą być uruchomione na wniosek państw członkowskich UE, gdy cena tusz wieprzowych standardowej jakości na rynku, ustalona na podstawie cen nadawanych w państwach członkowskich, spadnie poniżej 103 proc. ceny podstawowej, która wynosi 151 euro za 100 kg, i jest prawdopodobne, że na tym poziomie się utrzyma. Jak dotychczas UE nigdy jeszcze nie uruchomiła skupu interwencyjnego wieprzowiny. Interwencja na tym rynku polega głównie na dopłatach do eksportu wieprzowiny do krajów trzecich i do prywatnego przechowalnictwa mięsa. Na początku lipca średnia cena referencyjna w UE wynosiła 156 euro za 100 kg i była najwyższa od pięciu lat dla tego okresu. Zdaniem ekspertów w IV kwartale 2006 r. średnia cena referencyjna wieprzowiny w UE spadnie do 135,28 euro za 100 kg, natomiast w I kwartale roku 2007 będzie kształtować się na poziomie 137,42 euro za 100 kg. W roku 2007 Komisja Europejska oczekuje utrzymania się lekkiej tendencji wzrostowej produkcji wieprzowiny, ale jednocześnie jej opłacalność może się obniżyć z powodu wyższych kosztów pasz i cen energii. W bieżącym roku korzystnie ocenia się eksport, szczególnie do Rosji, ponieważ wspomagała się ona importem z państw UE wobec zakazów przywozu mięsa wieprzowego z Brazylii i Argentyny.

Źródło: "Farmer" 22/2006