Jak donosi Agrifirm Polska, inicjatorem projektu jest Gerald Deetman właściciel gospodarstwa Vallei Varken. Jego hodowla trzody chlewnej, zarządzana jest w taki sposób, aby zachować wysoki dobrostan zwierząt przy jednoczesnej maksymalnej trosce o środowisko. 

Opracowana przy współpracy z Agrifirm koncepcja „Climate Neutral Certified” to istotny krok w kierunku zmniejszenia śladu węglowego (CO2e) pochodzącego z produkcji żywności. CO2e odnosi się nie tylko do dwutlenku węgla, ale także do innych gazów cieplarnianych, takich jak metan.
Koncepcja, w ramach audytu zewnętrznego została certyfikowana przez niezależną organizację. Zakłąda stosowanie pasz o niższym śladzie węglowym oraz wykorzystanie lokalnych surowców, które ze względu na pochodzenie również przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego. Stosowana pasza nie zawiera również produktów sojowych ani oleju palmowego, dzięki czemu nie powoduje wylesiania. Zmniejsza to emisję CO2 o 15 procent.

Ponadto hodowla z gospodarstwa Vallei Varken wykorzystuje zieloną energię pozyskiwaną z energii słonecznej (panele fotowoltaiczne).  W roku 2023 firma planuje wprowadzić centralną fermentację obornika.