Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) w ostatnich dniach ogniska afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w Wietnamie w 10 kolejnych prowincjach. Do tej pory na skutek wystąpienia epizootii w kraju tym zlikwidowano 1,57 mln.

Choroba objęła już swoim zasięgiem całą północną część kraju. Pomór potwierdzono właśnie w dwóch ostatnich wolnych od choroby częściach regionu: prowincjach Ha Giang i Tuyen Giang. Pozostałe 8 prowincji, w których w ostatnim czasie wystąpiły ogniska choroby zlokalizowanych jest w południowej części kraju.

Afrykański pomór świń pojawił się w Wietnamie pod koniec lutego. Rozwój choroby w tym kraju jest błyskawiczny: w ciągu niespełna trzech miesięcy pomór objął swoim zasięgiem ponad połowę terytorium kraju. Na dzień dzisiejszy, spośród 44 prowincji Wietnamu, tylko 20 z nich jest wolna od afrykańskiego pomoru świń.