W żywieniu świń, na zachodzie Europy coraz większą popularność zdobywa ziarno kukurydzy konserwowane na mokro w procesie samokonserwacji (inertacji) lub zakiszania.

Strawność energii zawartej w kiszonym lub inertowanym ziarnie kukurydzy jest znacznie wyższa aniżeli tej zawartej w suchym ziarnie kukurydzy. W inertowanym lub kiszonym ziarnie kukurydzy jest ona odpowiednio o 4 i o 8 proc. wyższa  w stosunku do suchego ziarna kukurydzy. Wyjaśnia to głównie lepsza strawność skrobi i tłuszczu zawartych w wilgotnym ziarnie kukurydzy.

Jeżeli chodzi o frakcję białka (aminokwasy), w przypadku inertowanego i kiszonego ziarna kukurydzy, stwierdzono poprawę o 3,6 i 5,8 proc.  w stosunku do suchego ziarna kukurydzy.