Zespól oddechowy świń (PRDC) jest przyczyną dużych strat ekonomicznych w chowie i hodowli trzody chlewnej. Jednym z głównych graczy w PRDC jest właśnie wirus grypy świńskiej (SI – swine influenza) w tym wszystkie trzy jego podtypy. Szacuje się, że około 50 proc. świń w Europie miało kontakt z wirusami grypy świń. Jeśli chodzi o sytuację w naszym kraju to nie ulega wątpliwości, że grypa świń jest w Polsce chorobą niedocenianą. Warto zauważyć, że w naszym kraju świnie zarażone wirusem grypy są tuczone około dwa tygodnie dłużej, a wiadomo, że to generuje szereg strat ekonomicznych.

Może dominować w różnych grupach technologicznych
W przypadku wirusa grypy świń trzeba pamiętać, że w jednym stadzie mogą krążyć dwa, a nawet trzy podtypy grypy. Pod kątem praktycznej walki z chorobą, ważne jest aby ustalić w których grupach technologicznych wirus grypy krąży w największym stopniu.
W zależności od kraju jako najważniejszą grupę dla SI, były definiowane różne grupy technologiczne, np.: w Danii grupą problematyczną pod kątem krążenia wirusa są młode loszki. W tej grupie stwierdza się istotnie więcej wyników serologicznych dodatnich oraz istotnie częściej rodzą się seropozytywne mioty.

Jeśli chodzi o Polskę badania wykazały, że sytuacja była analogiczna jak w Anglii oraz na Litwie, czyli najwięcej wyników serologicznie dodatnich (dwóch podtypów grypy) występowało w grupie warchlaków, a na trochę niższym poziomie utrzymywały się one na tuczarni.

- W ubiegłym roku rozpoczęliśmy aktywny monitoring serologiczny wybranych chlewni. Do tej pory przebadaliśmy 10 ferm. I na podstawie najświeższych badań możemy powiedzieć, że dla  podtypów H1N1 i H1N2 najwięcej wyników serologicznie dodatnich otrzymaliśmy w grupie loch, a jeśli chodzi o profil H3N2 w grupie tuczników. Dla szczepu endemicznego z 2009 r., który jest już rzadko występującym wirusem w różnych stadach trzody chlewnej najwięcej wyników serologicznie dodatnich stwierdzaliśmy w grupie prosiąt. Dynamika występowania przeciwciał w różnych grupach wiekowych jest zróżnicowana w zależności od podtypu wirusa. Udało się również jednoznacznie wykazać, że najbardziej dominującym podtypem wirusa w zbadanych chlewniach był podtyp H3N2 – tłumaczyła prof. Iwona Markowska – Daniel z Zakładu Chorób Świń  PIW-PIB w Puławach podczas 17. konferencji dotyczącej „Praktycznych aspektów zwalczania ważnych aktualnie chorób świń” .

Określić cel immunizacji
Przy prowadzeniu profilaktyki, każde stado należy traktować jako indywidualny biosystem.

- W przypadku tego wirusa sytuacja w jednym stadzie nie może być odniesiona do obserwowanych sytuacji w innych stadach.
Warto określić nasze cele immunizacji, czyli uodpornienia się organizmów zwierząt. Mogą być różne w zależności od tego, czy szczepimy stado podstawowe, czy też grupę warchlaków
- powiedziała profesor Markowska-Daniel.

- Jeżeli szczepimy warchlaki to wówczas zależy nam na ograniczeniu problemów ze strony układu oddechowego. Natomiast jeżeli decydujemy się na szczepienie stada podstawowego to chodzi nam przede wszystkim o ochronę prosiąt i ograniczenie strat w sektorze rozrodu. Ze względów ekonomicznych na ogół szczepi się lochy dwukrotnie. Na sześć, a następnie dwa tygodnie przed porodem, aby dzięki uzyskaniu odporności laktogennej zabezpieczać prosięta przed infekcją. Trzeba mieć świadomość że przeciwciała laktogenne redukują ryzyko zakażenia i jeżeli dojdzie do przełamania odporności poszczepiennej i zakażenia takich prosiąt to one redukują nasilenie objawów chorobowych szczególnie w newralgicznym momencie jakim jest przerzut prosiąt na warchlakarnię – mówiła profesor.

Problem przy szczepieniu młodych prosiąt
Szczepienie młodych zwierząt generalnie jest dużym wyzwaniem z uwagi na to, że jeżeli zaszczepimy bardzo młode zwierzęta, kiedy stężenie przeciwciał matczynych w surowicy jest wysokie to musimy liczyć się z faktem, że przeciwciała matczyne będą maskowały antygeny szczepionkowe.

- Wówczas, pomimo nakładów poniesionych na szczepienia nie możemy spodziewać się  dobrych efektów. Dlatego szczepienia powinny być przesunięte na moment, kiedy poziom przeciwciał matczynych maleje, a układ immunologiczny prosięcia jest zdolny do czynnej odpowiedzi na antygeny szczepionkowe. Żeby można było określić optymalny moment wakcynacji zwierząt należałoby wykonać badanie profilu serologicznego i ustalić na konkretnym stadzie, w którym momencie najczęściej dochodzi do zakażenia zwierząt wirusem grypy – powiedziała prof. Iwona Markowska–Daniel.
 
- W badaniach własnych chcieliśmy określić jak długo utrzymuje się odporność matczyna w surowicy prosiąt pochodzących od immunizowanych loch, wiadomo, że zależy to przede wszystkim od stężenia immunoglobulin w siarze ale także od ilości i czasu ich pobrania przez prosięta. Porównywaliśmy także poziom odporności humoralnej i komórkowej u prosiąt, u których poziomy przeciwciał matczynych był na różnym poziomie. Poziom protekcyjny do końca tuczu uzyskaliśmy w przypadku prosiąt, tylko i wyłącznie w dwóch grupach, które były szczepione w 8 i 10 tygodniu bądź w 8 i 12 tyg. życia – zaznaczyła profesor.

Z praktycznego aspektu badań wynika, że jeżeli dane stado szczepi lochy, to wtedy należałoby przesunąć szczepienie młodych zwierząt co najmniej na 8, bądź 10 tydzień życia, aby odczekać do momentu kiedy poziom przeciwciał matczynych będzie na tyle niski, że nie dojdzie do maskowania przez nie antygenu szczepionkowego.

- W przypadku, gdy decydujemy się wyłącznie na szczepienie prosiąt, to ten model sczepienia powinien być przesunięty w czasie, a pierwsza dawka szczepionki powinna być już podana około 4 tyg. życia ewentualnie w 8 tyg. życia, a ponowne szczepienie  młodych warchlaków powinno być przeprowadzone w 10, bądź w 12 tyg. życia.

Analiza zysków i strat
Profesor podkreślała, że zawsze przed podjęciem szczepień warto przeprowadzić analizę cost – benefit, czyli oszacować potencjalne straty wynikające z występowania w stadzie wirusa grypy (opieka weterynaryjna, koszty paszy, straty w wynikach tuczu i w sekcji rozrodu) oraz korzyści wynikające z przeprowadzonej profilaktyki.

- Aby podjąć decyzję o szczepieniach trzeba ocenić jak wygląda dynamika infekcji w stadzie, a jeszcze bardziej zwrócić uwagę na to jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w regionie. Czy w okolicy naszej fermy była kiedykolwiek grypa, czy też nie? Jeżeli była to czy przebiegała ona łagodnie, czy też objawy kliniczne były bardzo silnie manifestowane. Dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka można rekomendować szczepienia lub też ich nie polecać – podkreśliła profesor.