O wartości użytkowości rozpłodowej lochy, oprócz jej genotypu w dużej mierze decyduje to, w jaki sposób przygotujemy loszki do użytkowania rozpłodowego. Błędy popełnione w tym okresie mogą w przyszłości odbić się zarówno na wynikach rozrodu i odchowu, jak i długości użytkowania maciory. O najczęstszych błędach popełnianych przez osoby zajmujące się chowem trzody, w okresie przygotowania loszek do użytkowania rozpłodowego, mówił podczas konferencji „Taki mamy klimat” Włodzimierz Komorowski z firmy Agro Sokołów F1:

Jak mówił, istnieje cały szereg czynników środowiskowych i organizacyjnych, które skutecznie mogą obniżyć potencjał produkcyjny macior. Często ich wystąpienie wynika niestety z błędów producenta. Do najważniejszych czynników środowiskowych niezbędnych w uzyskaniu wartościowych loch, należy prawidłowe żywienie loszek, już od wagi 30 kg. Potrzeby pokarmowe loszek są bowiem inne niż tuczników, stosowanie mieszanek przeznaczonych na okres tuczu, spowoduje więc u loszek niedobory lizyny i składników mineralnych, które mogą wpłynąć na zaburzenia pracy układu ruchu. Inny często spotykany błąd, to przekarmianie loszek. Prowadzi ono do otłuszczenia gruczołów mlekowych, co w przyszłości odbije się na wysokości laktacji. Przekarmienie może również wywołać zaburzenia wystąpienia rui. Zaburzenia rozrodu mogą  wynikać jednak także z zbyt skąpego żywienia loszek – tłumaczył podczas spotkania Włodzimierz Komorowski.

Inne błędy, popełniane w okresie przygotowania loszek, to utrzymywanie ich w pomieszczeniach o niewłaściwym mikroklimacie. Niewłaściwa temperatura, zbyt wysoka wilgotność powietrza, niedostateczna lub nadmierna wentylacja i nieprawidłowe oświetlenie może być przyczyną problemów z wystąpieniem rui.

Oprócz czynników środowiskowych, wiele zależy także od sposobu zarządzania stadem. Również błędy popełnione w tym zakresie mogą być przyczyną gorszych wyników osiąganych przez maciory. Często spotykanym błędem jest nadużywanie preparatów hormonalnych: Nadmierne stosowanie środków hormonalnych często prowadzi do rozregulowania organizmu lochy, przez co jej skuteczne pokrycie bywa niemożliwe. Z praktyki wiem, że przy udziale prostych metod, można skutecznie stymulować ruję bez użycia tego typu środków – mówił prelegent.

Za inne, częste błędy popełniane przez rolników, Komorowski uważa brak aklimatyzacji i kwarantanny loszek wprowadzanych do stada, a także krycie loszek o niedostatecznej masie ciała.