Włoski minister rolnictwa Stefano Patuanelli podpisał w miniony piątek dekret o utworzeniu funduszu. Fundusz dysponuje 25 mln euro.

Celem jest wspieranie firm w całym łańcuchu dostaw na obszarach afrykańskiego pomoru świń (ASF), które poniosły straty z powodu środków mających na celu zapobieganie, eliminację i kontrolę choroby zwierząt. Dotyczy to np. zamykania firm, ale także ograniczeń marketingowych czy zakazów eksportu.

Fundusze przeznaczone są w 60 proc. dla producentów rolnych i 40 proc. na firmy z sektora uboju i przetwórstwa.

Głównymi beneficjentami są małe i średnie przedsiębiorstwa w produkcji podstawowej oraz w rzeźnie i przetwórnie mięsa w społecznościach dotkniętych ograniczeniami w przemieszczaniu zwierząt i wprowadzaniu do obrotu produktów pochodnych.

Jednak dotacje powinny być również przyznawane firmom spoza tych stref, które otrzymały świnie lub wieprzowinę z regionów objętych działaniami ASF w 2021 r. i których działalność gospodarcza jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie lub wcale.