Wniosek o wykorzystanie wojska do redukcji populacji dzików, KRiR złożyła pod koniec listopada, w związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń w okolicach Warszawy. Niestety, wczoraj poinformowano nas o negatywnym rozpatrzeniu wspomnianego wniosku. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że brak jest obecnie podstaw prawnych, aby wojsko wykorzystać w celu redukcji pogłowia dzików. Zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym, zmniejszenie populacji dzików może nastąpić w wyniku odstrzału planowego, redukcyjnego lub sanitarnego, a uprawnienia do jego przeprowadzenia posiadają Lasy Państwowe, zarządcy lub dzierżawcy obwodów łowieckich. Ponadto odstrzały te mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia.

Jak czytamy w komunikacie, Siły Zbrojne RP mogą natomiast brać udział w poszukiwaniu i zgłaszaniu przypadków padłych dzików, oraz wspierać służby leśne w pracach inwentaryzacyjnych dotyczących pogłowia dzików.

Przypomnijmy: w 2017 roku w kraju potwierdzono ponad 730 przypadków afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. Znaczna część zachorowań wystąpiła w ciągu dwóch ostatnich miesięcy minionego roku, co wskazuje na dynamiczny rozwój epizootii. W ciągu trzech pierwszych tygodni 2018 roku w kraju potwierdzono już 214 przypadków choroby na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.