Wrzody żołądka są problemem powszechnie spotykanym w tuczu świń. Co gorsza, dolegliwość ta generuje dla producentów duże straty finansowe. Zaawansowana postać wrzodów kończy się bowiem niekiedy śmiercią zwierząt. O istocie tego problemu, i najważniejszych czynnikach ryzyka mówił podczas „XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej” w Puławach lek. wet. Piotr Cybulski. Jak wskazał, występowanie wrzodów żołądka uznać należy za technopatię:

- Wrzody nie pojawiają się dlatego, że organizm świni jest źle zaprojektowany, pojawiają się one dlatego że ludzie źle je użytkują. U dzików problemu wrzodów nie obserwowaliśmy nigdy, za wyjątkiem osobników utrzymywanych i karmionych przez człowieka – tłumaczył podczas spotkania specjalista.

W dalszej części wykładu Piotr Cybulski zaprezentował wnioski wynikające z pięcioletnich badań przeprowadzonych na ponad 30 tys. tuczników. Jak mówił, wrzody żołądka u świń, są problemem masowym. Ponad połowa z przebadanych żołądków wykazywała głębokie zmiany, a tylko u nieco ponad 25 proc. badanych narządów nie obserwowano żadnych zmian.

W badaniach oceniono wpływ wielu czynników na ryzyko pojawiania się owrzodzeń. Jednak tylko kilka z nich miało istotne znaczenie. Spośród czynników żywieniowych największy odsetek uszkodzonych żołądków występował u świń żywionych paszą granulowaną, najmniejszy zaś u zwierząt żywionych na mokro. Korzystny wpływ na ograniczenie występowania zmian miało również umożliwienie zwierzętom dostępu do słomy, oraz 5-proc. dodatek otrąb pszennych.

Na ryzyko wystąpienia zmian nie miały wpływu natomiast między innymi takie czynniki jak zawartość włókna i tłuszczu, czy większość powszechnie stosowanych surowców paszowych, a także jakość wody, czy uzyskiwane przez zwierzęta parametry produkcyjne.

Prelegent wskazał również na konieczność stałej kontroli zdrowia zwierząt. W stadach w których kontrolujemy choroby zakaźne wrzody nie są problemem, jednak w przypadku spóźnionej reakcji dochodzi do zahamowania pobrania paszy, co samo w sobie może stwarzać ryzyko powstawania owrzodzeń. Wrzody mogą być również efektów błędów w zarządzaniu takich jak brak wody czy paszy, niewłaściwa temperatura w pomieszczeniach lub niewłaściwa obsada zwierząt.