MRiRW nadzoruje realizację wieloletniego programu pn. „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach", w ramach którego planuje się stworzenie warunków do dywersyfikacji surowców paszowych, zwłaszcza importowanych surowców pochodzących z soi genetycznie modyfikowanej poprzez zwiększenie upraw rodzimych roślin strączkowych.

Plan odbudowy produkcji białka roślinnego jest oparty na bazie surowców rodzimego pochodzenia oraz jest procesem długofalowym.

- Obecnie trwa jego trzeci rok realizacji, gdzie wszystkie zadania zaplanowane na ten czas zostały w pełni zrealizowane. Ze względu na specyfikę programu, pełne wyniki będą znane po zakończeniu jego realizacji i posłużą zarówno do bezpośredniego wykorzystania w praktyce, jak również jako materiał wyjściowy dla kolejnych programów - informuje biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program jest realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (IGR), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) oraz Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach (ITP).

Podjęte, kompleksowe prace w ramach poszczególnych obszarów badawczych programu zmierzają do doskonalenia roślin uprawnych w zakresie zwiększenia i stabilizacji plonów oraz poprawy jakości nasion. Trwają prace badawczo - rozwojowe nad weryfikacją technologii uprawy gatunków roślin strączkowych, receptur paszowych (również dla trzody chlewnej), wzbogacania pasz pozyskiwanych z trwałych użytków zielonych.

Jak tłumaczy MRiRW - Program jednocześnie idzie w parze z działaniami zmierzającymi do zintegrowanych i proekologicznych systemów rolniczych uwzględniających różnicowanie płodozmianów i zmniejszenie chemizacji rolnictwa.

Realizacja opiera się o następujące priorytety:

- zwiększenie stabilności i jakości plonu wysokobiałkowych roślin strączkowych,
- nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych i sposoby zwiększania opłacalności uprawy,
- krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych,
- ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce,
- produkcję wysokiej jakości pasz z trwałych użytków zielonych.