Współpraca hodowców z Auchan Polska rozpoczęła się  w 2010 r. poprzez działania PZHiPTCh „POLSUS” oraz POLSUS-AGRO Sp. z o.o. Bazowała na organizacji dostaw czystorasowych świń puławskich jako surowca do sprzedaży w sieci sklepów Auchan w Polsce tzw. „wieprzowiny wiejskiej”, czyli świeżego, paczkowanego mięsa o wyjątkowych walorach smakowych i kulinarnych. 

Kooperacja trwa nadal, mimo przeciwności, które dotykają krajową hodowlę, chociażby w postaci szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jednak i w tym dziale produkcji wieprzowiny opłacalność spada.

Jak wyjaśnia Andrzej Kołtun, jeden z hodowców z Lubelszczyzny  - Mam stado 22 loch w cyklu zamkniętym, sprzedajemy wszystko do Auchan. Byłbym zadowolony jakby była lepsza cena, 10-15 proc. więcej od średniej krajowej w danym tygodniu, to nadal jesteśmy w plecy.

Z kolei Łukasz Niedziela, wspomina fakt, że ta współpraca pozwoliła utrzymać działalność w momencie wprowadzenia strefy czerwonej ASF (dawnej niebieskiej ASF).

Hodowca wspomina sprzedaż ze strefy ASF - Jedynym mankamentem było to, że byliśmy zatrzymani na te 40 dni jak pojawiło się ognisko ASF w odległości 10 km od miejsca naszego zamieszkania. Jeżeli dalej będziemy współpracować z siecią, a dalej na to się zapowiada, to będzie „okej”. Tylko cena ogólnopolska jest niska i w tej chwili bazujemy na granicy opłacalności. Mamy premię w granicach 15 proc. od ceny ogólnopolskiej. Przy żywieniu nonGMO, to praktycznie też wychodzimy na zero. Liczymy na to, że ta cena się zmieni - mówi.