W czasie zjazdu wybrano nowy zarząd organizacji. Na jej prezesa wybrano Grzegorza Brodziaka. Zastąpi on na tym stanowisku, Mariana Kapłona, który kierował związkiem od chwili jego założenia w 2004 roku. Wiceprezesami zarządu organizacji zostali: Romuald Kocęba, Mirosław Dackiewicz, Mirosław Zachariasz i Jacek Jagiełłowicz.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej organizacji został Grzegorz Jeleniewski, ponadto powołano do niej Dariusza Jankowiaka i Stanisława Niemyjskiego.

Za kilka miesięcy ma się odbyć kolejny zjazd, w trakcie którego zaplanowane jest dokonanie zmian w statucie organizacji.

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej powołano w 2004 roku. Zrzesza on czołowych producentów trzody chlewnej w naszym kraju, a także podmioty wspierające produkcję żywca wieprzowego. Do głównych zadań organizacji należy ochrona praw i interesów producentów trzody chlewnej, aktywne oddziaływanie na kształt zmian prawnych dotyczących chowu trzody, oraz kreowanie pozytywnego wizerunku branży.