Dane Komisji Europejskiej mówią o zmagazynowaniu w ramach dopłat do prywatnego przechowalnictwa ponad 63 tys. t wieprzowiny. Z mechanizmu skorzystało 18 krajów członkowskich UE.

Elementy tusz wieprzowych zostały wycofane z europejskiego rynku na okres 3, 4 lub 5 miesięcy. Najwięcej zmagazynowano elementów bez kości, w sumie stanowiły 63 proc. całości wprowadzonych do przechowania produktów.

Wśród krajów, które skorzystały z tego systemu, najbardziej zainteresowani przechowalnictwem byli Duńczycy. Wycofali w sumie 15,251 tys. t mięsa wieprzowego, następnie Hiszpanie 13,716 tys. t, później Niemcy 7,96 tys. t, nieco mniej Polacy, bo 7,65 tys. t.

Jak informuje FAMMU/FAPA rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/679  zawieszające składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/360 ukazało się w DZ.U. KE z dn. 29 kwietnia 2015 r. Rozporządzenie 2015/679 weszło w życie w dn. 1 maja br.

Możliwość składania wniosków zostaje zawieszona na okres od 2 do 8 maja br. Wnioski o zawarcie umów złożone w tym okresie nie będą przyjmowane. Wnioski złożone od dn. 29 kwietnia 2015 r., w przypadku których decyzja o przyjęciu byłaby podjęta w okresie 2-8 maja br., zostają odrzucone.

Wnioski o dopłaty można było składać od dn. 9 marca br. Tymczasowe wycofanie wieprzowiny z rynku miało na celu przywrócenie równowagi rynkowej w UE i zwyżkę cen. Za zamknięciem systemu wsparcia przemawia bieżąca analiza sytuacji rynkowej, która wskazuje na wzrost cen od czasu jego wprowadzenia. Komisja zamierza teraz przedłożyć odnośne rozporządzenie zamykające system dopłat do zaopiniowania Komitetowi ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.