Nowe ognisko wirusa pojawiło się w gospodarstwie w gm. Wiśniew w woj. mazowieckim, w którym utrzymywano 462 świnie. To 157. ognisko w kraju od czasu wykrycia wirusa w lutym 2014 r.

Cztery ogniska wirusa ASF wykryto w woj. lubelskim. 158. ognisko - w gospodarstwie w gm. Urszulin, gdzie były 2 świnie; 159. ognisko - w gospodarstwie w gm. Ulan-Majorat z 32 świniami; 160. ognisko - w gospodarstwie w gm. Dorohusk, w którym utrzymywano 22 świnie, zaś 161. ognisko - w gospodarstwie w gm. Jabłoń, gdzie hodowano 72 świnie.

Nowe przypadki ASF u świń wykryto na obszarach zagrożenia bądź na obszarach już objętych ograniczeniami w związku z wcześniejszymi przypadkami afrykańskiego pomoru świń. W gospodarstwach wdrożono procedury związane z likwidacją choroby.

Chorobę stwierdzono na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez krajowe laboratorium referencyjne ds. ASF, czyli Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

W tym roku ujawniono 57 ognisk ASF, w ubiegłym roku było 81 ognisk tej choroby u świń. Ponadto do 24 czerwca wykryto 2356 przypadków ASF u dzików. Choroba występuje w województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.