Obowiązek posiadania przez gospodarstwa ze stref ASF, przemieszczających zwierzęta poza strefę planu bezpieczeństwa biologicznego wprowadzono de facto już w kwietniu,. Inspekcja Weterynaryjna postanowiła jednak dać rolnikom czas na dostosowanie się do nowych przepisów i do końca października wymóg ten miał nie być egzekwowany. Jednak jak informuje "POLPIG" zdecydowano się dać producentom jeszcze miesiąc na opracowanie dokumentu. 

Przyczyną jest oczywiście niewielki odsetek gospodarstw który spełniły wymóg opracowania planu bezpieczeństwa biologicznego. Jak informował nas niedawno dr Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, na dzień 1 października tylko 5 proc. podmiotów utrzymujących świnie w strefie II i III miało opracowany plan bezpieczeństwa. Kolejnych 8 proc. gospodarstw zadeklarowało, że nie będzie dostosowywać się do nowego wymogu, gdyż produkuje albo na własne potrzeby, albo na potrzeby lokalnych ubojni, nie będzie zatem przemieszczać zwierząt poza strefę. 

To nie koniec zmian. Nieoficjalnie mówi się także o tym, że z obowiązku posiadania PBB zwolnione zostaną gospodarstwa ze strefy niebieskiej (dawny obszar ochronny). Wymóg ten będzie natomiast obowiązywał w strefie różowej (związanej z ASF dzików) i czerwonej (związanej z wystąpieniem ognisk ASF świń.