Jak podaje FAMMU/FAPA, maj przyniósł w większości państw Unii Europejskiej wyraźne podwyżki cen wieprzowiny. W tym czasie ceny wzrosły w aż 23 państwach wspólnoty, spadły natomiast tylko w 3 krajach, a na Malcie ceny nie zmieniły się.

Średnia cena reprezentatywna dla całej UE wyniosła w tym okresie 136,85 euro za 100 kg i była przy tym o 7,3 proc. wyższa niż w kwietniu b.r. , ale o 3,6 proc. niższa niż w maju 2015 roku. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla UE dla tego miesiąca była przy tym najniższa od 2007 roku.

Największy wzrost cen odnotowano w maju w Rumunii (+15,2 proc.), Portugalii (+13,5 proc.), Niemczech (+9,1 proc.), Luksemburgu (+9 proc) i Hiszpanii (+9 proc.). Najniższe podwyżki zaobserwowano natomiast w Danii (+ 4,1 proc.), we Włoszech (+3,9 proc.) i w Bułgarii (+ 1,2 proc.).

Spadki cen odnotowano w przypadku trzech państw: Estonii (-1,2 proc.), Finlandii (-0,6 proc) i Szwecji (-0,2 proc.). Na Malcie cena nie zmieniła się.

W omawianym okresie cena wieprzowiny wzrosła w naszym kraju o 7,3 proc, i wynosiła 136,86 euro za 100 kg, była zatem niemal identyczna jak średnia dla całej UE, a przy tym o 2 proc. niższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku.