Zarząd KRIR poparł wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i wnioskował do ministra Grzegorza Pudy o zmianę przepisów, dotyczących zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu, uzyskanej przez producentów trzody ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Rolniczy samorząd chce, aby wznowić nabór wniosków o taką pomoc, oraz aby pomoc taka przysługiwała również za IV kwartał 2020 roku. KRIR postuluje również, aby nie obniżać pomocy w ramach w/w działania, o kwotę przyznaną producentowi świń w ramach tzw. pomocy covidowej („Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”).

We wniosku czytamy: „Mając na uwadze tragiczną sytuację panującą na rynkach rolnych, zwłaszcza na rynku wieprzowiny, oraz zauważając, że pomoc producentom trzody w obecnych warunkach ekonomicznych jest niezbędna do utrzymania ich gospodarstw, Zarząd KRIR wnosi, aby utrzymać pomoc dostępną dotychczas tj. przedłużyć możliwość ubiegania się o pomoc na wyrównanie dochodów na dotychczasowych zasadach za IV kwartał 2020 roku, bez jej pomniejszania w związku z możliwością skorzystania ze wsparcia z tytułu pandemii COVID-19”.