Wzrost eksportu w 2010 r. o 84 tys. t był możliwy szczególnie dzięki znacznie większej sprzedaży na Białoruś. Zwiększyła się ona do 40 tys. t z 6 tys. t rok wcześniej. W rezultacie kraj ten awansował z siódmej na pierwszą pozycję wśród odbiorców polskiej wieprzowiny.

Duży wzrost o 16 tys. t zanotowano również w przypadku sprzedaży na Węgry, które są obecnie trzecim pod względem ilości kierunkiem eksportu.

Drugim największym importerem polskiej wieprzowiny pod względem ilości jest Ukraina, która przeciwnie do ogólnej tendencji wzrostowej, nieznacznie obniżyła zakupy  w Polsce. Kraj ten sprowadził 29 tys. t wieprzowiny, ale jest to towar o najniższej przeciętnej cenie 1,13 EUR/kg.

Znacznie lepsze elementy o wyższej cenie są sprzedawane np. do Czech, które mimo że importują mniej mięsa niż Węgry, to jednak dzięki przeciętnej cenie na poziomie 2,97 EUR/kg, pod względem wartości importu są na drugim miejscu po Białorusi. Wysokie ceny osiąga asortyment sprzedawany również do Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Japonii, Holandii i Wielkiej Brytanii.