W lutym tego roku minie pięć lat, od kiedy to afrykański pomór świń (ASF) pojawił się na terytorium Polski. W tym okresie producenci świń musieli mierzyć się kilkakrotnie z nagłymi spadkami cen trzody chlewnej, wynikającymi m.in. z utraty przez polskich przetwórców części rynków eksportowych, długimi okresami niskich cen w skupach i to poniżej opłacalności produkcji świń ale też z trudnościami sprzedaży zwierząt na wyznaczanych terenach w związku z występowaniem ASF.

Do tego, z roku na rok obserwujemy wzrost importu prosiąt i warchlaków na tucz, który według prognoz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 2018 r. ma zamknąć się na poziomie ok. 7 mln. Zwierzęta w znacznej większości, bo ponad 5 mln, pochodzą z Danii.

Dla porównania w 2010 r. import prosiąt i warchlaków był równy 2 285 tys., a w roku, w którym na terenie Polski pojawił się ASF, czyli w 2014 przywóz tych zwierząt zamknął się już na poziomie 5 559 tys.

Z kolei, patrząc na poziom krajowego pogłowia trzody chlewnej IERGiŻ prognozuje, że w 2019 r. pogłowie świń może być niewiele, ale jednak niższe niż w 2018 r. według ostatnich danych GUS o pogłowiu świń z czerwca 2018 r., jego stan oszacowano na 11, 8 mln sztuk. Instytut zaznacza, że w czerwcu 2019 r. pogłowie świń może być o 4-5% mniejsze niż w czerwcu 2018 r. Tę korektę mogą dodatkowo pogłębić wysokie ceny pasz, niepewna sytuacja związana z szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz konsekwencje gospodarcze jakie niesie ze sobą ta choroba, zarówno w skali kraju, jak i na polu europejskim.

Ostatnie lata w produkcji świń to nie tylko niski stan pogłowia tych zwierząt, nie przekraczający 12 mln szt. ale też spadek liczby gospodarstw utrzymujących trzodę chlewna.

Według danych pochodzących z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt  ARiMR w 2015 r. takich gospodarstw było ponad 244 tys., w 2018 r. już tylko ok 177 tys. (dane do 21.10.2018 r.)

Przedstawiciele przetwórców mięsa zwykle podkreślają, że branża mięsna niewystarczające pogłowie świń w kraju, rekompensuje sobie importem wieprzowiny. Patrząc na ostatnie wyniki, import ten jest bardzo wysoki. 

W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2018 r. do Polski zaimportowano 633 tys. t tego gatunku mięsa i był to wzrost o 8,1% w stosunku do tego samego okresu z 2017 r. W roku 2017 import mięsa wieprzowego do Polski wyniósł ponad 717 tysięcy ton, co w przeliczeniu na tuczniki o masie ciała 115 kg stanowi prawie 8 milionów zwierząt.

O to, jak w tym roku będzie się kształtował poziom importu wieprzowiny przez Polskę, pytamy Mariusza Dziwulskiego eksperta Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP. Analityk zwraca uwagę na to, że w tym temacie wiele będzie zależało od szerzenia się wirusa ASF nie tylko w Europie ale i w Chinach. -  Import mięsa wieprzowego do Polski prawdopodobnie będzie kontynuował tendencję wzrostową. Skala zależeć będzie od wielkości produkcji w kraju i UE oraz rozprzestrzeniania się ASF w Europie oraz w Chinach. Z jednej strony mniejsza dynamika eksportu w 2019 r. może również ograniczać import ale ujemnie oddziaływać na saldo w handlu wieprzowiną. Z drugiej strony, oczekiwany spadek krajowej produkcji - wg IERiGŻ pogłowie w czerwcu 2019 r. zmniejszy się o 4-5% r/r - może być czynnikiem wspierającym zakupy na rynku zewnętrznym.

Ekspert zauważa jednocześnie, że wystąpienie ASF w Polsce nie wpłynęło istotnie na przyspieszenie dynamiki wzrostu przywozu. - W latach 2010-2013 średnioroczny wzrost importu mięsa (CN0203) wyniósł 5,4%, a w latach 2014-2017 4,9%. ASF spowodował jednak, że saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną pogorszyło się znacząco w 2014 i 2015 r. z powodu ograniczenia możliwości eksportowych. W 2015 r. nadwyżka importu nad eksportem mięsa wyniosła 269 tys. t. Choć od 2015 r. udawało się zmniejszać ujemne saldo handlu poprzez rosnący eksport, to jego spowolnienie w 2018 r. spowodowało odwrócenie tendencji. Według wstępnych danych (za MRiRW) eksport mięsa wieprzowego z Polski od stycznia do października 2018 r. wzrósł o 4,2%. Jednocześnie import zwiększył się o 8,1%. Na spowolnienie w eksporcie przekłada się w dużej mierze mniejsza sprzedaż mięsa do USA.

Czytaj więcej>>>>>

Dargiewicz: ASF w Niemczech doprowadzi do masowej likwidacji stad

Na te i wiele innych naglących tematów w branży chowu i hodowli świń, będziemy rozmawiać podczas najbliższej konferencji Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – ŚWINIE.

Udział jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji, spotkanie już 30 stycznia 2019 r.