Nanotechnologia jest jedną z najmłodszych dziedzin nauki. Jeszcze pięćdziesiąt lat temu, mało kto zdawał sobie sprawę z tego jakie możliwości tkwić mogą w miniaturyzacji, a dopiero w końcu lat osiemdziesiątych minionego stulecia opracowano technologie otrzymywania pierwszych nanocząstek. Dziś, nanotechnologia stopniowo wkracza w coraz to nowe obszary ludzkiej działalności. Z punktu widzenia rolnictwa, szczególnie wysoki wydaje się być potencjał nanocząstek srebra – podobnie jak jonowe formy tego pierwiastka, nanosrebro wykazuje silne właściwości bakteriobójcze, oraz w mniejszym stopniu przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. Działa też przeciwzapalnie i przyspiesza gojenie ran. Nanocząstki srebra, mają jednak tą przewagę, że choć nie da się w pełni wykluczyć ich toksyczności, są one bezpieczniejsze niż jony srebra. Nanocząstki srebra zdobywają coraz większą popularność w medycynie – szczególnie tam, gdzie wykorzystać można ich silnie bakteriobójcze właściwości. Coraz częściej mówi się także o zastosowaniu nanotechnologii w rolnictwie. O możliwości wykorzystania nanosrebra w produkcji zwierzęcej pytamy dr Tomasza Niemca z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW:

Należy zaznaczyć, że kiedy mowa o nanosrebrze nie mamy na myśli tylko i wyłącznie podatnych na rozproszenie w wodzie lub powietrzu nanocząstek, ale też całą gamę materiałów których przynajmniej jeden z wymiarów jest mniejszy niż 100 nanometrów. Dlatego nanosrebrem można określić także super cienką warstwę srebra, która pokrywa powierzchnie wymagającą tak subtelnego a zarazem efektywnego zabezpieczenia np. przed mikroorganizmami. Właśnie w takich nano-produktach upatruję korzyści, a zarazem bezpieczeństwo stosowania, bez szkody dla środowiska. Innym obszarem realnych zastosowań nanosrebra są wszelkiego rodzaju preparaty przyspieszające odbudowę uszkodzonych tkanek. Każde uzasadnione zewnętrzne użycie nanosrebra ograniczające podawanie antybiotyków jest dobre.

I jeszcze jeden obszar - diagnostyka zdrowia i detekcja środowiska, w której nanocząstki srebra mogą być niewielkim elementem skomplikowanego konstruktu biosensora, jednak to jeszcze odległa przyszłość.

Jak mówi nasz rozmówca, nanosrebro już dziś wykorzystywane jest jako składnik elementów wyposażenia budynków inwentarskich: nanosrebro może być użyte w filtrach oczyszczających powietrze, uzdatniaczach wody, czy jako składnik nanowarstwy zabezpieczającej powierzchnie stykające się z paszą przed drobnoustrojami.