Choć polemizować można na temat dzisiejszej opłacalności chowu trzody chlewnej, to niepodważalnym faktem jest to, że w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z niespotykanymi dotychczas cenami skupu tuczników. Na temat sytuacji na rynku i prognozach na przyszłość wypowiedzieli się w najnowszej Agromapie analitycy banku Credit Agricole.

Kolejne historyczne maksima cen tuczników

„Skala wzrostu cen jest na tyle duża, że od stycznia br. ceny zwiększyły się o prawie 60% i z miesiąca na miesiąc osiągają kolejne historyczne maksima. Rosnące ceny są efektem obniżonej podaży mięsa wieprzowego ze względu na niską opłacalność jego produkcji w latach 2020-2021 przy jednoczesnym ożywieniu unijnego popytu na wieprzowinę. Wyższej sprzedaży wieprzowiny na rynku unijnym sprzyja zwiększony popyt ze strony kanału HoReCa, wynikający z istotnej poprawy sytuacji epidemicznej w Europie. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen skupu trzody chlewnej jest nasilająca się presja kosztowa wśród jej producentów, którzy w warunkach deficytu żywca na rynku mają większe możliwości przerzucania wyższych kosztów produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw” – informują analitycy.

Wysokie ceny tuczników utrzymają się dłużej

Jak czytamy w komentarzu, analitycy banku prognozują, że ceny skupu świń pozostaną w trendzie wzrostowym do III kw. 2023 r.

„Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są dalsze rozprzestrzenianie się ASF, a także tempo odbudowy pogłowia trzody w UE w warunkach nasilającej się presji kosztowej wśród producentów trzody chlewnej. W okresie I-VI 2022 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) wzrosła o 6,6% r/r wobec spadku o 5,3% w analogicznym okresie 2021 r. Cena skupu żywca wyniosła w lipcu 7,21 zł/kg (+41,4% r/r), a cena pasz dla świń 2,11 zł/kg (+25,7% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w lipcu na poziomie 3,42 wobec 3,04 przed rokiem, wskazując na wyraźną poprawę opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie ok. 7,15 zł/kg oraz 6,20 zł/kg na koniec 2023 r” – czytamy w komentarzu specjalistów Credit Agricole.