Według mapy Głównego Inspektoratu Weterynarii, od wczoraj na obszarze Polski potwierdzono pięć nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń. Trzy z nich potwierdzono na obszarze Lubelszczyzny, po jednym zaś w województwie podkarpackim i lubuskim. Chorobę potwierdzono w następujących lokalizacjach:

Ognisko nr 21 - gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie

Ognisko nr 22 - gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie

Ognisko nr 23 - gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie

Ognisko nr 24 - gmina Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie

Ognisko nr 25 - gmina Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie

Trzy pierwsze spośród wymienionych ognisk wystąpiły na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona). Ogniska nr 24 i nr 25 potwierdzono zaś na obszarze zagrożonym występowaniem ASF (strefa niebieska). Na ten moment nie mamy informacji o liczbie zwierząt przebywających w poszczególnych ogniskach.