PRZEGLĄD PRASY: (...) Na mięsność tuczników wpływa bardzo wiele czynników: jak chociażby genetyczne predyspozycje do odkładania mięsa w tuszy, masa w dniu uboju, stan zdrowotny, warunki zoohigieniczne - pisze Anna Rogowska. - Ale nawet genetyczna predyspozycja tuczników do odkładania białka wymaga odpowiedniego ich żywienia. Tylko wtedy może się uzewnętrznić ich zdolność do odkładania w przyroście dobowym dużej ilości białka. Trudno produkować mięsne tuczniki, jeżeli zwierzęta te charakteryzują się niską zdolnością do odkładania białka w tuszy. Produkcja tuczników mięsnych jest możliwa jedynie przy stosowaniu zbilansowanych w zakresie zawartości białka, aminokwasów egzogennych, makro- i mikroelementów oraz witamin. Rosnące świnie odkładają białko w tuszy. Tucz nie może trwać zbyt długo. Dlatego obniżenie masy ubojowej tuczników jest najprostszą drogą poprawy ich mięsności.(...)

Źródło: Wiadomości Rolnicze Polska