Hans Aarestrup, dyrektor  stowarzyszenia Duńskich Producentów Świń (Danish Pig Producers), przedstawił prognozy jakie mogą osiągnąć ceny duńskich prosiąt w przyszłym roku.

Według eksperta przybliżona przeciętna cena prosiąt o wadze 30 kg może sięgnąć w 2013 r. 57 euro, co oznacza wzrost o 4,4 euro w porównaniu do średniej ceny prosiąt z tego roku.

Głównym motorem wzrostu będzie malejące pogłowie w Unii Europejskiej, a także nowe wymogi dobrostanu wchodzące w życie 1 stycznia 2013 r. dotyczące obowiązkowego utrzymywania loch prośnych w grupach.

Jeszcze nie wiadomo jak dużo producentów trzody chlewnej wycofa się z chowu loch w przyszłym roku w związku ze zmianą prawa, dlatego nie można wykluczyć zmniejszenia ilości produkowanych prosiąt w skali całej Unii Europejskiej.