Jak informuje FAMMU/FAPA liczebność stada świń ogółem w UE w porównaniu z grudniem 2013 r. zwiększyła się o 1 proc. Do grupy państw, gdzie świń przybyło zaliczały się Niemcy, Hiszpania, Dania Holandia i Polska.

Z kolei wielkość stada zmniejszyła się m.in. we Francji i w Rumunii. Jest to pierwszy wzrost unijnego pogłowia trzody chlewnej od 2006 r., zanotowany pomimo spadku cen tuczników, postępującego od lipca 2014 r.

Liczebność tuczników w UE była nieco niższa niż rok wcześniej, co sugeruje ich ograniczoną podaż na początku 2015 r. Potwierdzają to dane z ostatnich tygodni o zmniejszonej liczbie świń kierowanych na rzeź, co wpłynęło na wzrost cen.

Pogłowie prosiąt i warchlaków w grudniu 2014 r. wzrosło jednak w skali roku, dzięki czemu obecna niższa podaż tuczników może być jedynie przejściowa. Nieznacznie wyższa była również wielkość stada zarodowego świń, był to pierwszy wzrost liczby tej grupy zwierząt od 2006 r.

Według wstępnych danych GUS, pogłowie trzody chlewnej w Polsce w grudniu 2014 r. liczyło 11,24 mln szt. i wobec analogicznego okresu 2013 r. wzrosło o 2,2 proc. Zmniejszyła się liczebność prosiąt (-2,7 proc.) i świń na chów o wadze 50 kg i więcej (-1,6 proc.), w tym loch (-1,2proc.).

Wyższe niż rok wcześniej było natomiast pogłowie trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (+6,8 proc.), a także warchlaków (+2 proc.). Zmniejszające się stado macior i prosiąt rekompensowane jest dużym importem do Polski młodych świń o wadze do 50 kg.

Do grudnia 2014 r. przywóz ten wyniósł ponad 5 mln szt. i był wyższy o 7,1 proc. w skali roku. W 2014 r. opłacalność tuczu świń w Polsce mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca do ceny targowiskowej żyta wyniosła 7,4-7,3 (w grudniu) i nadal była poniżej poziomu opłacalności (co najmniej 10-11).